تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی ( شهید خلبان عباس دوران )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی ( شهید خلبان عباس دوران )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری