تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی ( شهید خلبان عباس دوران )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی ( شهید خلبان عباس دوران )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری