تحقیق در مورد برای تولید یک محصول کشاورزی به چه چیزهایی نیاز هست ؟

تحقیق در مورد برای تولید یک محصول کشاورزی به چه چیزهایی نیاز هست ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه )