تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره حکیمان مسلمان و آثار آنها ( بوعلی سینا ، حکیم عمر خیام ، ابوریحان بیرونی و زکریای رازی )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره حکیمان مسلمان و آثار آنها

( بوعلی سینا ، حکیم عمر خیام ، ابوریحان بیرونی و زکریای رازی )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری