جمع آوری اطلاعات درباره ی یکی از کشورهای همسایه ( ترکیه )

جمع آوری اطلاعات درباره ی یکی از کشورهای همسایه ( ترکیه )

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد  )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

 

جمع آوری اطلاعات درباره ی یکی از کشورهای همسایه ( ترکیه ) , جمع آوری اطلاعات درباره ی یکی از کشورهای همسایه , اطلاعاتی در مورد کشور ترکیه  , اطلاعاتی در مورد کشور ترکیه , اطلاعاتی در مورد کشور ترکیه, اطلاعاتی در مورد ترکیه, اطلاعاتی در مورد کشور