خصوصیات دوست خوب چیست ؟

 خصوصیات دوست خوب چیست ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  

د: فایل کتابچه  

ه : روزنامه دیواری