نظر شما هر کدام از این تصمیم ها مثبت است یا منفی ،درباره ی تصمیماتی که طی یک هفته گرفته اید، فکر کنید. کدام یک از آنها درست و کدام یک نادرست بوده اند؟

نظر شما هر کدام از این تصمیم ها مثبت است یا منفی ،درباره ی تصمیماتی که طی یک هفته گرفته اید، فکر کنید. کدام یک از آنها درست و کدام یک نادرست بوده اند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است هر یک از پنج فایل به تنهایی قابلیت کامل جهت ارائه به عنوان یک کار کلاسی را دارد ضمنا جهت ارائه ای کامل و بی نقص مجموع هر ۴ فایل به صورت پکیج و قیمتی مناسب در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است  :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )