تحقیق جمع آوری اطلاعات درباره برای جلوگیری از ورود کرمهای انگلی به بدن انسان چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟

تحقیق جمع آوری اطلاعات درباره برای جلوگیری از ورود کرمهای انگلی به بدن انسان چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )