تحقيق جمع آوري اطلاعات درباره برای جلوگیری از ورود كرمهاي انگلي به بدن انسان چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟

تحقيق جمع آوري اطلاعات درباره برای جلوگیری از ورود كرمهاي انگلي به بدن انسان چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )