تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره نقش کرم های خاکی در حاصلخیزی خاک و استفاده از آنها برای تولید کود

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره نقش کرم های خاکی در حاصلخیزی خاک و استفاده از آنها برای تولید کود

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )