تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره یک جانور شکارچی و ویژگی هایی که به آن در شکار کردن کمک می کند ( یوزپلنگ آسیایی )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره یک جانور شکارچی و ویژگی هایی که به آن در شکار کردن کمک می کند ( یوزپلنگ آسیایی )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )