تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاويار

تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاويار

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )