تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاویار

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاویار

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه  

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )