تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد گروه های مختلف عنکبوتیان ( عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه)

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد گروه های مختلف عنکبوتیان ( عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه)

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل (شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری)    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه