تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد استفاده از باکتری ها، قارچ ها و آغازیان در صنعت غذایی،کشاورزی، محیط زیست

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد استفاده از باکتری ها، قارچ ها و آغازیان در صنعت غذایی،کشاورزی، محیط زیست

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )