تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علل انقراض دایناسورها ، شرایط محیط زیست در زمان حیات آنها

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علل انقراض دایناسورها ، شرایط محیط زیست در زمان حیات آنها

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )