تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سایر کاربردهای ماهواره ها و سرنوشت آنها پس از اتمام ماموریت

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سایر کاربردهای ماهواره ها و سرنوشت آنها پس از اتمام ماموریت

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )