تحقیق در مورد راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام

تحقیق در مورد راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام اطلاعاتی 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )