تحقیق در مورد چگونگی تأثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین اطلاعاتی

تحقیق در مورد چگونگی تأثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین اطلاعاتی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )