گزارش تصویری از نمونه هایی از گیاهانی که در محل زندگی ما وجود دارند ، همراه با متن کوتاه شامل نوع و نام محلی گیاه ، ویژگی های ظاهری ، شرایطی که گیاه در آن رشد می کند ، نقشی که در زندگی مردم محلی دارد و نیز باورهای مردم درباره آنها

گزارش تصویری از نمونه هایی از گیاهانی که در محل زندگی ما وجود دارند ، همراه با متن کوتاه شامل نوع و نام محلی گیاه ، ویژگی های ظاهری ، شرایطی که گیاه در آن رشد می کند ، نقشی که در زندگی مردم محلی دارد و نیز باورهای مردم درباره آنها

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )