مطالعات اجتماعی پایه نهم

سلام دوستان تعدادي فايل آموزشي مورد استفاده در درس مطالعات اجتماعی  پايه ۹ براي شما عزيزان تهيه گرديده است ميتوانيد با كليك كردن روي لينك هاي زير فايل مورد نياز خود را تهيه نماييد .

۱ – زمین و سه سیارهٔ دیگر درونی منظومهٔ خورشیدی تیر، زهره، بهرام چه تفاوت هایی دارند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۲ – زیست کره برای حیات به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره چه نیازی دارد

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۳ – چرا کوه نوردان در ارتفاعات زیاد ممکن است با مشکلات تنفسی روبه رو شوند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۴ – پیش نویس قوانین حفاظت از اقیانوس ها

پاورپویتاین تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۵ – چه کارها و فعّالیت هایی موجب آلودگی هوا می شود

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۶- ویژگیهای چند نمونه از زیست بومهای جهان ( ويژگي زيست بوم توندرا )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۷- تحقيق در مورد فرض کنید شما مسئول بالا بردن شاخص توسعهٔ انسانی در کشور هستید و قرار است فهرستی از چند پیشنهاد مناسب در مورد بهبود هر یک از عوامل توسعهٔ انسانی ( درآمد، سواد، امید به زندگی)  تهیه کنید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )ج : فایل بروشور   د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

 

۸- با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ايجاد شد ، کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۹- تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی ، سه منبع عمدهٔ درآمد حکومت صفوی و مقايسه مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف  شیوهٔ برگزاری ، محل جشن  

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۰- تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد دلایل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۱-تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد چگونگی تأثیر انقلاب صنعتی بر افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۲- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟ عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه کارهایی انجام داد

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۳- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد اقدامات امیرکبیر را در زمینهٔ حقوق شهروندی و توسعهٔ علمی و فرهنگی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۴ – تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد نهضت تنباکو

ین تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۵- تحقيق و جمع آوري اطلاعات با موضوع دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت ، چه گروه ها یا قشرهایی در انقلاب مشروطیت نقش مؤثری داشتند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۶- تحقيق و جمع آوري اطلاعات  با موضوع علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود , کدام شرایط و عوامل داخلی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۷ – تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره چه شباهت ها و تفاوت هایی در اهداف نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن نفت وجود دارد؟ مهم مترین دلیل موفقیت کودتای ۲۸ مرداد چه بود؟ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه تفاوت و شباهتی با کودتای ۱۲۹۹ داشت؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۸- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره مزایا و معایب مهدکودک ها و خانه های سالمندان

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۹ – تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی تک فرزندی و کاهش نرخ باروری در کشور

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۰- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره ی حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی دارد ؟ ویژگی های رهبر در حکومت جمهوری اسلامی کدام اند ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )