مطالعات اجتماعی پایه نهم

سلام دوستان تعدادی فایل آموزشی مورد استفاده در درس مطالعات اجتماعی  پایه ۹ برای شما عزیزان تهیه گردیده است میتوانید با کلیک کردن روی لینک های زیر فایل مورد نیاز خود را تهیه نمایید .

۱ – زمین و سه سیارهٔ دیگر درونی منظومهٔ خورشیدی تیر، زهره، بهرام چه تفاوت هایی دارند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۲ – زیست کره برای حیات به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره چه نیازی دارد

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۳ – چرا کوه نوردان در ارتفاعات زیاد ممکن است با مشکلات تنفسی روبه رو شوند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۴ – پیش نویس قوانین حفاظت از اقیانوس ها

پاورپویتاین تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۵ – چه کارها و فعّالیت هایی موجب آلودگی هوا می شود

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۶- ویژگیهای چند نمونه از زیست بومهای جهان ( ویژگی زیست بوم توندرا )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۷- تحقیق در مورد فرض کنید شما مسئول بالا بردن شاخص توسعهٔ انسانی در کشور هستید و قرار است فهرستی از چند پیشنهاد مناسب در مورد بهبود هر یک از عوامل توسعهٔ انسانی ( درآمد، سواد، امید به زندگی)  تهیه کنید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )ج : فایل بروشور   د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

 

۸- با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد ، کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۹- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی ، سه منبع عمدهٔ درآمد حکومت صفوی و مقایسه مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف  شیوهٔ برگزاری ، محل جشن  

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۰- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دلایل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۱-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چگونگی تأثیر انقلاب صنعتی بر افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟ عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه کارهایی انجام داد

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد اقدامات امیرکبیر در زمینهٔ حقوق شهروندی و توسعهٔ علمی و فرهنگی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

۱۴ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نهضت تنباکو

ین تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات با موضوع دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت ، چه گروه ها یا قشرهایی در انقلاب مشروطیت نقش مؤثری داشتند

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت   ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۱۶- تحقیق و جمع آوری اطلاعات  با موضوع علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود , کدام شرایط و عوامل داخلی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد 

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۷ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چه شباهت ها و تفاوت هایی در اهداف نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن نفت وجود دارد؟ مهم مترین دلیل موفقیت کودتای ۲۸ مرداد چه بود؟ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه تفاوت و شباهتی با کودتای ۱۲۹۹ داشت؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۸- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره مزایا و معایب مهدکودک ها و خانه های سالمندان

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۹ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی تک فرزندی و کاهش نرخ باروری در کشور

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۰- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی دارد ؟ ویژگی های رهبر در حکومت جمهوری اسلامی کدام اند ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۱ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دانش آموزان از چه راه هایی میتوانند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره اقدامات امیرکبیر را در زمینهٔ حقوق شهروندی و توسعهٔ علمی و فرهنگی .

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت   ب : فایل بروشور    ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه       ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

 

۲۳-تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟ به نظر شما هدف شاه از برگزاری همه پرسی اصول شش گانه چه بود؟

(‌ این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۴-تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دلیل مخالفت گستردهٔ آزادی خواهان با قرارداد ۱۹۱۹ چه بود؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چرا کشور ما در دو جنگ جهانی اوّل و دوم پل پیروزی لقب گرفت ؟آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۶- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد ۱۹۰۷ چه بود؟ قرارداد ۱۹۰۷ چه نتایجی برای ایران داشت؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۷- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره زندگی یکی از شخصیت هایی که با حکومت پهلوی مبارزه نمودند ( آیت الله طالقانی )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :  فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۸ -تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره خاطرات سفر اربعین به کربلا و شیوهٔ زندگی مردم عراق

(‌ این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۹ –تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ویژگی های کودکی که از هر نوع ارتباط با آدم های دیگر محروم باشد و فقط نیازهای زیستی اش برطرف میشود تا زنده بماند 

(‌ این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳۰- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره نمادها و هنجارهای مربوط به سلام و احوالپرسی و تعارفات در چند کشور مختلف

 

فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳۱ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره آداب و رسوم مربوط به تولد نوزاد و ذکر ارزشها و عقایدی که برای انجام هریک از آنها وجود دارد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )