با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد ، کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد ، کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )