تحقیق و جمع آوری اطلاعات با موضوع دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت ، چه گروه ها یا قشرهایی در انقلاب مشروطیت نقش مؤثری داشتند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات با موضوع دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت ، چه گروه ها یا قشرهایی در انقلاب مشروطیت نقش مؤثری داشتند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )