تحقیق و جمع آوری اطلاعات با موضوع علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود , کدام شرایط و عوامل داخلی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات  با موضوع : 

۱- علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود

۲- کدام شرایط و عوامل داخلی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )