تحقیق و جمع آوری اطلاعات با موضوع علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود , کدام شرایط و عوامل داخلی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات  با موضوع علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود , کدام شرایط و عوامل داخلی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )