تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دانش آموزان از چه راه هایی میتوانند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دانش آموزان از چه راه هایی میتوانند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )