تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دانش آموزان از چه راه هایی میتوانند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دانش آموزان از چه راه هایی میتوانند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنند

(‌ این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب : فایل بروشور ج : فایل روزنامه دیواری د: فایل کتابچه ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )