تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی دارد ؟ ویژگی های رهبر در حکومت جمهوری اسلامی کدام اند ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی دارد ؟ ویژگی های رهبر در حکومت جمهوری اسلامی کدام اند ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )