تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟ عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه کارهایی انجام داد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد

۱- چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟

۲- عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه کارهایی انجام داد ؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )