تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آداب و رسوم مربوط به تولد نوزاد و ذکر ارزشها و عقایدی که برای انجام هریک از آنها وجود دارد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آداب و رسوم مربوط به تولد نوزاد و ذکر ارزشها و عقایدی که برای انجام هریک از آنها وجود دارد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )