تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد ۱۹۰۷ چه بود؟ قرارداد ۱۹۰۷ چه نتایجی برای ایران داشت؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد ۱۹۰۷ چه بود؟ قرارداد ۱۹۰۷ چه نتایجی برای ایران داشت؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج: فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )