تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ویژگی های کودکی که از هر نوع ارتباط با آدم های دیگر محروم باشد و فقط نیازهای زیستی اش برطرف میشود تا زنده بماند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ویژگی های کودکی که از هر نوع ارتباط با آدم های دیگر محروم باشد و فقط نیازهای زیستی اش برطرف میشود تا زنده بماند

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )