تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا کشور ما در دو جنگ جهانی اول و دوم پل پیروزی لقب گرفت ؟آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا کشور ما در دو جنگ جهانی اول و دوم پل پیروزی لقب گرفت ؟آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )