زمین و سه سیارهٔ دیگر درونی منظومهٔ خورشیدی تیر، زهره، بهرام چه تفاوت هایی دارند

زمین و سه سیارهٔ دیگر درونی منظومهٔ خورشیدی تیر، زهره، بهرام چه تفاوت هایی دارند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری