ویژگیهای چند نمونه از زیست بومهای جهان ( ویژگی زیست بوم توندرا )

ویژگیهای چند نمونه از زیست بومهای جهان ( ویژگی زیست بوم توندرا )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )