چه کارها و فعالیت هایی موجب آلودگی هوا می شود

چه کارها و فعّالیت هایی موجب آلودگی هوا می شود

چه کارها و فعالیت هایی موجب آلودگی هوا می شود

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :  روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه :پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )