تحقیق در مورد بازیهای آسیایی ؟ آخرین بازی آسیایی در چه سالی و در کجا برگزار شد؟ بازی بعدی در کجا برگزار خواهد شد؟

درباره بازیهای آسیایی چه میدانید؟

آخرین بازی آسیایی در چه سالی و در کجا برگزار شد؟

بازی بعدی در کجا برگزار خواهد شد؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ) 

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری