تحقیق در مورد جنگ های صلیبی و سیر تاریخی و دستاوردهای آن

جنگ های صلیبی را توضیح دهید ، سیر تاریخی و دستاوردهای آنها را بنویسید

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

 

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری