تحقیق در مورد جنگ های صلیبی و سیر تاریخی و دستاوردهای آن

جنگ های صلیبی را توضیح دهید ، سیر تاریخی و دستاوردهای آنها را بنویسید .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری