تحقیق در مورد چهار تحول مهم در ارتباطات را بیان کنید . دو وسیلهٔ مهم که به انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک کردند، چه بود؟

تحقیق در مورد چهار تحول مهم در ارتباطات را بیان کنید .

دو وسیلهٔ مهم که به انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک کردند، چه بود؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است هر یک از پنج فایل به تنهایی قابلیت کامل جهت ارائه به عنوان یک کار کلاسی را دارد ضمنا جهت ارائه ای کامل و بی نقص مجموع هر ۴ فایل به صورت پکیج و قیمتی مناسب در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است  :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه 

ه : پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری