تحقیق و جمع آوری اطلاعات با موضوع آیا انسان ها درهنگام جنگ نیز باید حقوق دیگران را رعایت کنند؟ چگونه؟ آیا آنها اجازه دارند به غیرنظامیان و آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور صدمه بزنند؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات با موضوع : 

۱- آیا انسان ها درهنگام جنگ نیز باید حقوق دیگران را رعایت کنند؟ چگونه؟

۲- آیا انسان ها اجازه دارند به غیرنظامیان و آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور صدمه بزنند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ) 

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه 

ه : روزنامه دیواری