تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره رشته کوههای نسبتاً مرتفع در کدام سمت استرالیا و به موازات ساحل کدام اقیانوس، کشیده شده اند؟ در نیمه غربی استرالیا چه نوع ناهمواری وجود دارد؟ جلگه مرکزی استرالیا از آبرفت های کدام رود، پدید آمده است؟ این رود به کجا می ریزد؟ پهناورترین بیابان استرالیا چه نام دارد؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره رشته کوههای نسبتاً مرتفع در کدام سمت استرالیا و به موازات ساحل کدام اقیانوس، کشیده شده اند؟ در نیمه غربی استرالیا چه نوع ناهمواری وجود دارد؟ جلگه مرکزی استرالیا از آبرفت های کدام رود، پدید آمده است؟ این رود به کجا می ریزد؟ پهناورترین بیابان استرالیا چه نام دارد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری