تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره یکی از شخصیت های علمی، ادبی، مذهبی و هنری قرن های پنجم تا هفتم هجری و آثار به جامانده از وی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره یکی از شخصیت های علمی، ادبی، مذهبی و هنری قرن های پنجم تا هفتم هجری و آثار به جامانده از وی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه 

ه : روزنامه دیواری