تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد آیا ویژگیهای طبیعی یک ناحیه روی فعالیتهای انسان و زندگی او تأثیر دارد؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد آیا ویژگیهای طبیعی یک ناحیه روی فعالیتهای انسان و زندگی او تأثیر دارد؟ ویژگی های طبیعی قاره اروپا برای فعالیت های انسانی مناسب تر است یا افریقا ؟ آیا انسانها می توانند با مشکلات محیط طبیعی مقابله کنند و شرایط محیط را تحت کنترل خود دربیاورند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری