تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کشور فلسطین (کشور فلسطین در ساحل کدام دریا قرار دارد؟ با کدام کشورها همسایه است؟ توضیحاتی در درباره نوار غزه و چرا ما نسبت به سرنوشت فلسطین حساس هستیم؟ )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کشور فلسطین (کشور فلسطین در ساحل کدام دریا قرار دارد؟ با کدام کشورها همسایه است؟ توضیحاتی در درباره نوار غزه و چرا ما نسبت به سرنوشت فلسطین حساس هستیم؟ )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری