جمع آوری اطلاعات درباره یکی از اندیشمندان ایرانی مسلمان

جمع آوری اطلاعات در باره یکی از اندیشمندان ایرانی مسلمان . این تحقیق در مورد بوعلی سینا ، حکیم عمر خیام ، ابوریحان بیرونی و زکریای رازی میباشد.

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری