تحقیق در مورد خارجی یا داخلی بودن لقاح پنج گروه مهره داران ، افراد کدام گروه از زاده هایشان مراقبت می کنند ؟ دلیل افزایش تولید گامت در جانورانی که لقاح خارجی دارند چیست ؟ احتمال زنده ماندن زاده ها (فرزندان) ، در رشد و نمو تخم در بیرون از بدن بیشتر است یا درون بدن؟

ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران پنج گروه مهره داران اند .

الف – درباره خارجی یا داخلی بودن لقاح در هر گروه از آنها نظر خود را با استدلال بیان کنید.

ب – افراد کدام گروه از زاده هایشان مراقبت می کنند؟ 

در مهره داران، جانوران ماده ای که لقاح خارجی دارند، نسبت به آنهایی که لقاح داخلی دارند، چندین برابر گامت تولید می کنند. به نظر شما دلیل این پدیده چیست؟

توضیح دهید احتمال زنده ماندن زاده ها (فرزندان) ، در رشد و نمو تخم در بیرون از بدن بیشتر است یا درون بدن ؟‌

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری