تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد روش های تشکیل کانی ها

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد روش های تشکیل کانی ها

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د:  فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری