تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد روشهاي تكثير گياهان

تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد روشهاي تكثير گياهان

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری