تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد صفات ثانویه در جانوران

تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد صفات ثانویه در جانوران

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری