تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چگونگی عملکرد جرثقیل الکتریکی ( جرثقیل مجهز به آهن ربای الکتریکی )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چگونگی عملکرد جرثقیل الکتریکی ( جرثقیل مجهز به آهن ربای الکتریکی )

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری