تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کدام کانی به عنوان ماده ارزشمند معدنی از معادن استان شما استخراج می شود؟ بزرگ ترین معدن فیروزه جهان در کدام استان کشورمان واقع شده است؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کدام کانی به عنوان ماده ارزشمند معدنی از معادن استان شما استخراج می شود؟ بزرگ ترین معدن فیروزه جهان در کدام استان کشورمان واقع شده است؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری