تحقیق و جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد به جز حشره ها چه جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند ؟

۱۴ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد به جز حشره ها چه جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری