منظور از پوکی استخوان چیست در چه افرادی دیده میشود

منظور از پوکی استخوان چیست در چه افرادی دیده میشود

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )