کدام منابع غذایی کلسیم و فسفر فراوانی دارند

کدام منابع غذایی، کلسیم و فسفر فراوانی دارند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )