تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره تهیه فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید و بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب می کند ؟

۱۰- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره تهیه فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید و بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی  کسب می کند ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه